Moduł "%s" jest w trakcie konstrukcji!
', $module); } // parsowanie... print parse_file($templates.$szablon, $params, true); done(); ?>